UNEVOC Centre powstało w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Jest to jedyne Centrum w Polsce, wchodzi w skład sieci prawie 300 tego typu placówek na całym świecie.

Koordynator UNEVOC Centre
dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, prof. uczelni
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Polskie Centrum UNESCO UNEVOC
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz