Koordynator


dr hab. Renata Tomaszewska-Lipiec, prof. uczelni

koordynator Polskiego Centrum UNESCO UNEVOC

tel. +48 52 34 19 256
e-mail: renatatl@ukw.edu.pl

Koordynator Centrum UNEVOC jest podstawowym sposobem kontaktu z UNESCO-UNEVOC oraz innymi Centrami UNEVOC.

Koordynator zapewnia interakcję instytucji w ramach Sieci UNEVOC przez rozpowszechnianie informacji i dokumentacji o TVET oraz przez udzielanie się w ramach usług internetowych UNESCO-UNEVOC, jeśli zachodzi taka potrzeba. Koordynator jest również odpowiedzialny za zdawanie relacji z działalności instytucji i jej zaangażowania w aktywności Sieci. Udana współpraca Centrum z Siecią w dużej mierze zależy od dynamicznej roli przywódczej Koordynatora. Koordynator jest osobą która dogłębnie rozumie działanie systemów TVET na poziomie krajowym oraz powiązanych ustaw, która świadoma jest kierunków międzynarodowego rozwoju i celów TVET, potrafi wykorzystać możliwości jakie daje współpraca z Siecią, ma możliwości i umiejętności, aby zmobilizować zasoby ze strony rządowej, sektora prywatnego, sponsorów i UNESCO. Poza wiedzą w ujęciu międzynarodowym, Koordynator powinien również mieć łatwy dostęp do głównych organów zajmujących się TVET na poziomie kraju, z uwzględnieniem organów tworzących ustawy i strategie, partnerów społecznych i przedstawicieli przemysłu.

Polskie Centrum UNESCO UNEVOC
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz