Misja i historia UNEVOC Centre

UNEVOC jest organizacją UNESCO zajmującą się sektorem Edukacji Technicznej i Zawodowej.

Instytucje na całym świecie, nazywane Centrami UNEVOC, tworzą tzw. Sieć UNEVOC, której siedziba, tzw. Międzynarodowe Centrum UNEVOC, znajduje się w Bonn, w Niemczech, a jej przewodniczącym jest Shyamal Majumdar

Korzenie UNESCO-UNEVOC sięgają roku 1987, kiedy to na Pierwszym Międzynarodowym Kongresie UNESCO dotyczącym Rozwoju Kształcenia Technicznego i Zawodowego w Berlinie zasugerowano, iż UNESCO powinno wesprzeć ustanowienie międzynarodowego ośrodka badań i rozwoju w zakresie Edukacji Technicznej i Zawodowej oraz Szkoleń (TVET), które współpracowałoby z sekcją TVET w siedzibie UNESCO w Paryżu. Międzynarodowe Centrum UNESCO-UNEVOC Edukacji Technicznej i Zawodowej oraz Szkoleń powstało decyzją Konferencji Generalnej UNESCO w 1999 r. W 2000 UNESCO i rząd Niemiec podpisały umowę, w myśl której siedzibą Ośrodka wybrano Bonn. Ceremonia otwarcia nastąpiła w kwietniu 2002 roku.

Dla ułatwienia koordynacji Centrów zostały one przydzielone do tzw. klastrów - podział taki jest zgodny z regionami świata wyznaczonymi przez UNESCO. UNESCO grupuje bowiem swoich członków w pięciu regionach: Afryka, Państwa Arabskie, Azja i Pacyfik; Europa i Ameryka Północna oraz Ameryka Łacińska i Karaiby. Dla ułatwienia koordynacji, członkowie Sieci UNEVOC zostali w tych regionach połączeni w tzw. klastry, a pewne Centra UNEVOC zyskały rangę Centrów Koordynujących Klastry. Taka struktura pozwala uniknąć zarówno nadmiernej centralizacji, jak i decentralizacji. Centra Koordynujące Klastry (CCC) to regionalne i lokalne centra, które wspierają pracę Sieci i poprawiają przepływ informacji pomiędzy Centrami UNEVOC w danym regionie lub klastrze a UNESCO-UNEVOC.

Polskie Centrum UNESCO UNEVOC
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz