UNEVOC Centre

UNEVOC Centre w swoich krajach posiadają wysoką rangę pozwalającą im na współpracę z innymi udziałowcami w dziedzinie TVET, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. W chwili obecnej Sieć UNEVOC składa się z 290 Centrów, znajdujących się w 167 krajach członkowskich.

Powstanie UNEVOC Centre w Polsce, w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, jest wydarzeniem prestiżowym. Jednostka ta współpracuje z UNESCO już od wielu lat. Dzięki formalnemu członkostwu w sieci UNEVOC, możliwy jest:

 • udział w międzynarodowych inicjatywach sieci;
 • udział w międzynarodowym dialogu w zakresie TVET;
 • dostęp do informacji w zakresie TVET z całego świata; dostęp do „know-how”;
 • aktualizacja informacji i bazy wiedzy dla osób odpowiedzialnych, na poziomie krajowym, za podejmowanie decyzji w zakresie edukacji zawodowej i technicznej oraz szkoleń;
 • wymiana dobrych praktyk i wykorzystywanie doświadczeń partnerów zagranicznych na gruncie narodowym;
 • pogłębiona analiza potrzeb i priorytetów w zakresie edukacji zawodowej i technicznej oraz szkoleń;
 • rozszerzanie sieci instytucjonalnych i zawodowych kontaktów;
 • ułatwianie nawiązywania współpracy w zakresie TVET na poziomie lokalnym i międzynarodowym.

Do obowiązków UNEVOC Centre należy:

 • rozwijanie i kierowanie Siecią na poziomie krajowym;
 • gromadzenie informacji na temat krajowych strategii, systemów, ustaw i dobrych praktyk dotyczących TVET, potrzeb kraju odnoszących się do rozwoju i umacniania TVET oraz innowacyjnego podejścia które można upowszechniać i adaptować;
 • dzielenie się informacjami z innymi krajowymi i lokalnymi instytucjami, aby zapewnić przepływ informacji do i z UNESCO i innymi Centrami;
 • dokumentowanie doświadczeń odnoszących się do TVET w kraju i systematyczne raportowanie;
 • angażowanie się międzynarodową współpracę i projekty;
 • wydawanie publikacji w ramach UNESCO;
 • prezentowanie corocznego planu aktywności Centrum, a także sprawozdania z jego realizacji;
 • aktualizacja danych znajdujących się w bazie danych Sieci UNEVOC.
Polskie Centrum UNESCO UNEVOC
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz